01 Campus Virtual 01 Campus Virtual 02 Contacta amb nosaltres 02 Contacta amb nosaltres
Preparació de les proves de la JQCV  www.graumitja.es    secretaria@graumitja.es  Tots els drets reservats
secretaria@graumitja.es
2012
Un curs en línia sempre sembla oferir menys que un curs presencial, però en  GrauMitjà.es hem aconseguit el contrari. Com que sovint, per motius econòmics o per  falta de temps, no és possible anar a classes presencials, i ja que és l’únic curs en línia  de preparació del Mitjà de valencià, hem treballat perquè l'alumne reba exactament el  mateix que en una classe presencial. Per exemple, des del principi fem que l'alumne  treballe la pràctica escrita i oral, a més de la teoria.     El nostre objectiu és la unió de comoditat i professionalitat, perquè encara que es tracte  d'un curs que pots seguir des de ta casa d'una manera independent, no consistix  simplement en l'estudi d'una teoria i la realització d'un test. No es tracta d'un altre curs  més d'autoaprenentatge, sinó que el teu progrés serà seguit constantment pels tutors  que, a més, corregiran de manera personalitzada les redaccions, les pràctiques orals i et  marcaran quins aspectes hauràs de millorar.   El nostre professorat està qualificat i titulat, amb una llarga experiència en  l'ensenyament del valencià.  Pel que fa a la comoditat, la possibilitat de preparar el Mitjà on vulgues i quan vulgues   et permet seguir el curs sense perdre temps ni diners, de manera que podràs  compaginar-lo còmodament amb altres estudis o amb el treball.  
Inici Coneix GrauMitjā.es Contacta Localitzaciķ 03 Prōxima convocatōria 03 Prōxima convocatōria
04 Els nostres seguidors en Facebook
•	Comodidat i professionalitat  •	Apropar el valenciā a l’alumne
El Grau Mitjà exigix un nivell de valencià que molts alumnes veuen lluny del seu abast.  No obstant això, el problema d'altres mètodes i llibres d'aprenentatge és que intenten  apropar l'alumne al valencià quan en realitat hauria de ser al contrari: s'ha d'apropar el  valencià a l'alumne, i per a aconseguir-ho és necessari adaptar les explicacions i la  metodologia al tipus d'alumne a qui ens dirigim.  En primer lloc, la influència del castellà en el valencià és evident. A més, en  GrauMitjà.es tenim molt en compte el fet que la majoria de persones que es presenten a  les proves del Mitjà són castellanoparlants, per la qual cosa els nostres cursos estan  adaptats especialment al perfil de l'alumne castellanoparlant. Es tracta d'un alumne que  en poc de temps ha d'adquirir un bon nivell de valencià, i en la majoria dels casos per  motius de treball o d'estudis, una situació que tenim molt en compte en GrauMitjà.es.  De fet, són molts els alumnes de fora de la Comunitat que han preparat el Grau Mitjà a  distància amb nosaltres.   D'altra banda, hi ha un altre perfil d'alumne a qui també ens dirigim en els cursos de  GrauMitjà.es: l'alumne valencianoparlant. Es tracta d'un alumne que ha de superar un  examen que li avalua l'ús de la seua pròpia llengua, però a partir d'unes normes  lingüístiques que li impedixen usar algunes de les estructures i paraules que usa cada  dia en el seu valencià quotidià. En altres paraules, l'alumne valencianoparlant té el repte  de dominar el valencià normatiu, una situació que també tenim molt en compte en  GrauMitjà.es 
CONEIX GrauMitjà.es
Consulta ací l’opinió dels nostres alumnes
Pròxim examen del Grau Mitjà: Juny de 2014 Pròxims cursos en línia:  matrícula oberta Matricula-t’hi: secretaria@graumitja.es           
Prepara les proves del Grau Mitjà  sense eixir de casa
Entrar
secretaria@graumitja.es
twitter Logo acceso grado superior Cursos Coneix GrauMitjā.es